kancelaria@apaulo.org.pl  (22) 779 31 12 czynny w godzinach pracy kancelarii